Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến  Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Ký hiệu thủ tục: 1.001653.000.00.00.H42
Lượt xem: 1391
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy đinh: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy đinh;
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Quyết định 485/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình


Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo quy định nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ theo) theo quy định của Nhà nước.

Bước 2: Công chức thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Bước 4: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Đơn đề nghị (theo mẫu).

File mẫu:

- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được. - Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên. - Mất Giấy xác nhận khuyết tật.