CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2454 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.001939.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
2 1.002051.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
3 1.002179.000.00.00.H42 Mức độ 4 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội Thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN
4 1.001742.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
5 1.001613.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
6 2.000693.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con nuôi Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
7 2.000821.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
8 2.000809.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
9 2.000762.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
10 1.001646.000.00.00.H42 Mức độ 4 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
11 1.001455.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
12 1.004580.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
13 1.004551.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
14 1.004503.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
15 1.004572.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác