CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2039 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.001455.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
2 1.004580.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
3 1.004551.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
4 1.004503.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
5 1.004572.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
6 DL-01-TTHCC Mức độ 3 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp - Tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh Ninh Bình Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
7 DL-04 Mức độ 3 Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
8 DL-05 Mức độ 3 Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
9 DL-06 Mức độ 3 Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
10 DL-01 Mức độ 3 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
11 DL-02 Mức độ 3 Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
12 DL-10 Mức độ 3 Cấp mới trung áp Khách hàng mua buôn điện nông thôn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
13 DL-09 Mức độ 3 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
14 DL-08 Mức độ 3 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
15 DL-07 Mức độ 3 Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)