CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 185 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.001266.000.00.00.H42 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
47 1.001570.000.00.00.H42 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
48 2.000575.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
49 2.000720.000.00.00.H42 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
50 1.000843.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
51 2.000364.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
52 2.000374.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề. Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
53 2.000385.000.00.00.H42 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
54 1.001279.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
55 2.000150.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
56 2.000162.000.00.00.H42 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
57 2.000181.000.00.00.H42 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
58 2.000629.000.00.00.H42 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
59 1.001622.000.00.00.H42 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
60 1.001639.000.00.00.H42 Giải thể trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân