CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 131 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000821.000.00.00.H42 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
2 B-BCA-153587-TT Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
3 B-BCA-153592-TT Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
4 B-BCA-153595-TT Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn Công an tỉnh Đăng ký, quản lý cư trú
5 B-BCA-153507-TT Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã). Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
6 B-BCA-153508-TT Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã) Công an tỉnh Khiếu nại, tố cáo
7 2.000509.H42 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tôn giáo Chính phủ
8 2.002161.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phòng, chống thiên tai
9 2.001035.H42 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực
10 1.001193.H42 Đăng ký khai sinh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch (Tư pháp)
11 2.001088.H42 Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp Xã/Phường/Thị trấn Dân số
12 B-BCA-153686-TT Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Công an tỉnh QL xuất nhập cảnh
13 2.000815.H42 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Sở Tư pháp Chứng thực
14 1.001167.H42 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tôn giáo Chính phủ
15 2.002162.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Phòng, chống thiên tai