Mức độ 2  Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Ký hiệu thủ tục: 1.002192.000.00.00.H42
Lượt xem: 234
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dân số
Cách thức thực hiện
Trực tiếp 05 Ngày làm việc   Trong thời hạn 05 ngày làm việc Nộp trực tiếp tại trạm y tế xã, phường

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 Ngày làm việc


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


k


Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

06/2012/NĐ-CP

Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

02-02-2012

Chính phủ

17/2012/TT-BYT

Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

24-10-2012

Bộ Y tế

14/2016/TT-BYT

Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

12-05-2016

Bộ Y tế


 


Bước 1: Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường
Bước 2: Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc
Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường

Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh PL 02 qd 6106.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0

 

File mẫu:

Không