Toàn trình  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.002425.000.00.00.H42
Lượt xem: 1038
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Do Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện, giao Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Một cửa liên thông thành phố hướng dẫn Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (loại hình: dịch vụ ăn uống) cho cá nhân, tổ chức đến xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình hoặc gửi qua đường bưu điện

Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ lưu tại phòng Y tế thành phố, 01 bộ lưu tại cơ sở)
Thời hạn giải quyết15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệÐối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


: (Áp dụng theo quy định Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm). - Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đ/lần/01 sản phẩm. - Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ/01 lần/cơ sở. + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 200 suất ăn đến 500 suất ăn: 600.000đ/ 01 lần /cơ sở. + Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn từ 500 suất ăn trở lên: 700.000đ/01 lần/cơ sở. + Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: 500.000đ/01 lần/cơ sở. - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đ/01 lần cấp.


Phí


700.000 đồng


Căn cứ pháp lý- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

 Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Nộp hồ sơ đề nghị cấp Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình ( địa chỉ: Đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Bước 2:  Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ,  hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định cơ sở trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ (Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền):

-Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu số 03 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014).

- Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước.

- Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 5: Trả kết quả tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP – MS 01)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở)

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP – MS02

Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

 Giấy khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (cơ sở Y tế cấp huyện trở lên)

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu); Tải về In ấn

Không