Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do của Phòng Lao động – Thương bình & xã hội cấp

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...