Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương bình & xã hội

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...