Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gia Viễn
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại

Loading...