Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gia Viễn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...