Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...