Tìm thấy 381 thủ tục

Mức độ 2
Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
Mức độ 4
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 4
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 3
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Mức độ 3
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 3
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
...