Tìm thấy 353 thủ tục

Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Toàn trình
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Toàn trình
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Toàn trình
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Toàn trình
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Toàn trình
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Toàn trình
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
...