Đến tháng 10
UBND Thành phố Ninh Bình đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/10/2023)