Đến tháng 7
UBND Huyện Yên Mô đã giải quyết

99,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 07/07/2020)