Đến tháng 4
UBND Huyện Yên Mô đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/04/2021)