Đến tháng 7
UBND Huyện Kim Sơn đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/07/2024)