Đến tháng 12
UBND Huyện Hoa Lư đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/12/2022)