Đến tháng 7
UBND Huyện Hoa Lư đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/07/2024)