CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
61 1.000049.H42 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
62 1.009982.H42 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
63 1.008891.H42 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
64 1.003738.H42 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
65 1.001822.H42 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
66 1.009988.H42 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng
67 1.000715.H42 Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục
68 1.000713.H42 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục Tiểu học
69 1.000711.H42 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục
70 LT005 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Điện