CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2117 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2101 1.003572.000.00.00.H42 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Đất đai
2102 1.003877.000.00.00.H42 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai
2103 1.003886.000.00.00.H42 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
2104 CGPMT Cấp giấy phép môi trường (sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa bổ sung) Môi trường
2105 TDCGPMT Thẩm định cấp giấy phép môi trường Môi trường
2106 1.010727.000.00.00.H42 Cấp giấy phép môi trường Môi trường
2107 1.010728.000.00.00.H42 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường
2108 1.010729.000.00.00.H42 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường
2109 1.010730.000.00.00.H42 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường
2110 1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch (Tư pháp)
2111 1.001874.000.00.00.H42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
2112 1.003185.000.00.00.H42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình
2113 1.005441.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình
2114 1.003622.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
2115 1.008899.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện