CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
1996 B-BCA-153585-TT Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) (cấp tỉnh) Chính sách cán bộ
1997 B-BCA-153580-TT Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh) Chính sách cán bộ
1998 2.001088.H42 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
1999 B-BCA-153606-TT Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Chính sách cán bộ
2000 B-BCA-153607-TT Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Chính sách cán bộ
2001 B-BCA-153610-TT Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh Chính sách cán bộ
2002 B-BCA-153612-TT Xét khen thưởng, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Chính sách cán bộ
2003 1.012471.H42 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp tỉnh Nghề thủ công mỹ nghệ
2004 1.001032.H42 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thi đua, Khen thưởng (Văn hóa)
2005 1.000971.H42 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thi đua, Khen thưởng (Văn hóa)
2006 1.001376.H42 xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Thi đua, Khen thưởng (Văn hóa)
2007 1.001108.H42 Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Bản quyền tác giả
2008 1.000871.H42 Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Bản quyền tác giả
2009 1.000564.H42 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Bản quyền tác giả
2010 1.000933.000.00.00.H42 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở
EMC Đã kết nối EMC