CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003888.H42 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
2 1.003868.H42 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất Bản, In và Phát hành
3 1.004235.H42 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
4 2.001584.H42 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
5 1.003729.H42 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
6 2.001564.H42 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất Bản, In và Phát hành
7 1.003687.H42 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính
8 1.003659.H42 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
9 1.003633.H42 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
10 1.004379.H42 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
11 1.004470.H42 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
12 1.005442.H42 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Bưu chính
13 2.001766.H42 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 2.001098.H42 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 1.008201.H42 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành