CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
1 2.001628.H42 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
2 2.001622.H42 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
3 1.001432.H42 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
4 1.004605.H42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
5 1.003717.H42 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
6 2.001616.H42 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
7 1.003275.H42 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ. Lữ hành
8 1.003240.H42 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện* Lữ hành
9 1.004614.H42 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
10 1.004623.H42 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
11 1.004628.H42 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Lữ hành
12 1.001440.H42 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lữ hành
13 1.001837.H42 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
14 1.004572.H42 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch khác
15 1.001455.H42 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch khác