CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Tuyển sinh trung học cơ sở
Lĩnh vực Giáo dục Trung học
Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính

 

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh

 

Dịch vụ bưu chính

 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.
Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.
Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Thời hạn giải quyết

Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ   Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT 18-04-2014  
18/2014/TT-BGDĐT Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT 26-05-2014  
05/2018/TT-BGDĐT Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT 28-02-2018

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Học sinh được tuyển vào học lớp 6