CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Mã thủ tục 2.000794.000.00.00.H42
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ (1) Quyết định thành lập; (2) Danh sách Ban chủ nhiệm; (3) Danh sách hội viên; (4) Địa điểm luyện tập; (5) Quy chế hoạt động
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định 112/2007/NĐ-CP - Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL - Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh 
Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện