CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp; trực tuyến; dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.
- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

k

Lệ Phí

không.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Mẫu số 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:   Bản chính: 0
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 15-06-2018 Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai