CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe
Mã thủ tục 1.002820.H42
Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

- Nộp qua đường bưu điện

 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

 

a) Nộp hồ sơ TTHC: Người lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Cấp lại Giấy phép lái xe áp dụng trong các trường hợp sau:

+ Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng;

+ Giấy phép lái xe bị mất;

b) Giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do cơ quan đó cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe. (Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe được chụp ảnh trực tiếp và xuất trình các bản chính hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi).

 


Thời hạn giải quyết

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch hoặc kể từ ngày có kết quả xác minh giấy phép lái xe không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý.

Phí

Không

Lệ Phí

135.000 đồng/lần.

Phí sát hạch lái xe:

  -  Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

  +Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần;

  + Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần.

  -  Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

  + Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần;

  + Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần;

  + Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

 

Thành phần hồ sơ

Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng:

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có)

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu

Mau.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý:

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu

Mau.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:

 

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu

Mau.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Giấy phép lái xe.

EMC Đã kết nối EMC