CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

Phòng kinh tế- hạ tầng huyện

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Trực tuyến.

- Dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

- Thương nhân nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Thời hạn giải quyết

2.1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực + 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng + 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

1.100.000 đồng

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 1
Yêu cầu - điều kiện

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 14-09-2017 Chính phủ
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020
 

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Cấp giấy phép