CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Trực tuyến.

- Dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cấp lại đối với quy định tại trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
 
Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng giấy phép
+ Thương nhân bán lẻ rượu gửi một (01) bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Thời hạn giải quyết


6.1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực + 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6.2. Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng giấy phép +07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

 - Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tại các khu vực khác: 600.000 đồng /điểm kinh doanh /lần thẩm định.

 - Hộ kinh doanh, cá nhân tại các khu vực khác: 200.000 đồng /điểm kinh doanh /lần thẩm định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép đã được cấp (nếu có);   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới;   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật
b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 14-09-2017 Chính phủ
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020
 

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


Giấy phép bán lẻ rượu do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn cấp.