CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của Bộ Tài chinh (nếu có))
Lệ phí : (Theo quy định của Bộ Tài chinh (nếu có))
 
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của Bộ Tài chinh (nếu có))
Lệ phí : (Theo quy định của Bộ Tài chinh (nếu có))
 
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của Bộ Tài chinh (nếu có))
Lệ phí : (Theo quy định của Bộ Tài chinh (nếu có))
 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Thương nhân bán lẻ rượu gửi một (01) bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; MẪU SỐ 02 RƯỢU.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản sao Giấy phép đã được cấp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
(3) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 14-09-2017 Chính phủ
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020
 

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu do Phòng Kinh tế và Hạ tâng huyện Gia Viễn cấp.