CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Trực tuyến.

- Dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực:
Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

 

Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:
+ Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.
+ Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
+ Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
Thời hạn giải quyết

9.1. Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực + 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

9.2. Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy + 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Lệ Phí

- Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tại các khu vực khác: 600.000 đồng /điểm kinh doanh /lần thẩm định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân tại các khu vực khác: 200.000 đồng /điểm kinh doanh /lần thẩm định.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Văn bản đề nghị cấp lại; Phụ lục 52 theo mẫu (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) PHỤ LỤC 52.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
09/2012/QH13 Luật 09/2012/QH13 18-06-2012 Quốc Hội
67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 27-06-2013 Chính phủ
08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 15-01-2018 Chính phủ
106/2017/NĐ-CP Nghị định 106/2017/NĐ-CP 14-09-2017 Chính phủ
57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT 28-12-2018 Bộ Công thương
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020  
28/2019/TT-BCT Thông tư 28/2019/TT-BCT 15-11-2019
 

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn cấp.