CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mã thủ tục 2.000162.H42
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp.

- Trực tuyến.

- Dịch vụ bưu chính.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

+ Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Phí

không

Lệ Phí

không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; Phụ lục 46.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (Bản sao);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ 02 bộ
Yêu cầu - điều kiện

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
09/2012/QH13 Luật 09/2012/QH13 18-06-2012 Quốc Hội
67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 27-06-2013 Chính phủ
106/2017/NĐ-CP Nghị định 106/2017/NĐ-CP 14-09-2017 Chính phủ
57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT 28-12-2018 Bộ Công thương
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020  
28/2019/TT-BCT Thông tư 28/2019/TT-BCT 15-11-2019
 

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn cấp.


EMC Đã kết nối EMC