CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Chứng thực
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Gia Viễn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp huyện Gia Viễn.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn.

- Trực tuyến.

- Dịch vụ bưu chính.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ.
+ Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.
+ Người thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, ngày tháng năm sửa.
+ Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Phí

Không

Lệ Phí

25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Bản sao giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu);   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
23/2015/NĐ-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP 16-02-2015 Chính phủ
226/2016/TT-BTC Thông tư 226/2016/TT-BTC 11-11-2016 Bộ Tài chính
01/2020/TT-BTP Thông tư 01/2020/TT-BTP 03-03-2020
 

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Hợp đồng, giao dịch được sửa lỗi kỹ thuật