TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Hướng dẫn Hướng dẫn công dân Văn bản ban hành Thông tin văn bản ban hành Sơ đồ trung tâm Xem sơ đồ bố trí các quầy giao dịch tại Trung tâm Giới thiệu trung tâm Xem nội dung bài viết giới thiệu chung về Trung tâm PVHCC tỉnh Ninh Bình Nội quy trung tâm Xem nội quy làm việc tại Trung tâm
Danh sách hồ sơ có kết quả
NGUYỄN THỊ CÚC - H42.29.31-240720-0001
Ngày nộp: 20/07/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
ĐỖ THỊ LOAN - THÔN KHOÁI THƯỢNG, XÃ NINH PHÚC - H42.26.01-240612-0017
Ngày nộp: 12/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
ĐIỀN VĂN HIỀN - THÔN ĐOÀI THƯỢNG, XÃ NINH PHÚC - H42.26.01-240612-0018
Ngày nộp: 12/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
ĐIỀN QUỐC SỸ - THÔN ĐÔNG THƯỢNG, XÃ NINH PHÚC - H42.26.01-240614-0010
Ngày nộp: 14/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
ĐIỀN QUỐC SỸ - THÔN ĐÔNG THƯỢNG, XÃ NINH PHÚC - H42.26.01-240614-0011
Ngày nộp: 14/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
ĐINH THỊ SỬU - THÔN VĨNH TIẾN, XÃ NINH PHÚC - H42.26.01-240614-0012
Ngày nộp: 14/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
PHẠM QUỐC KHÁNH - THÔN VĨNH TIẾN, XÃ NINH PHÚC - H42.26.01-240612-0015
Ngày nộp: 12/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
LÃ PHÚ TUYÊN - NINH PHONG - H42.26.01-240626-0043
Ngày nộp: 26/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
LÊ VIỆT HÙNG - NINH PHONG - H42.26.01-240625-0024
Ngày nộp: 25/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
TRẦN THỊ THU HIỀN - NINH PHONG - H42.26.01-240624-0014
Ngày nộp: 24/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
VŨ XUÂN HẢI - NINH PHONG - H42.26.01-240624-0003
Ngày nộp: 24/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024
TRẦN THỊ THẢO - NINH PHONG - H42.26.01-240624-0002
Ngày nộp: 24/06/2024 - Ngày có kết quả: 21/07/2024