Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 /QĐ-UBND Quy trình nội bộ Về việc thẩm định, công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyề Xem thêm >>
2 03/BC-UBND 08/01/2021 Văn bản phát hành Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
3 56/QĐ-UBND 10/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên đị Xem thêm >>
4 26/QĐ-UBND 06/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp Xem thêm >>
5 27/QĐ-UBND 06/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh N Xem thêm >>
6 32/QĐ-UBND 06/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Xem thêm >>
7 08/QĐ-UBND 03/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Xem thêm >>
8 16/QĐ-UBND 03/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình Xem thêm >>
9 15/QĐ-UBND 03/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bì Xem thêm >>
10 02/QĐ-UBND 03/01/2020 Quy trình nội bộ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình Xem thêm >>