CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 44 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.002625.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết) Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
2 1.002572.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
3 1.007767.000.00.00.H42 Mức độ 4 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
4 1.007766.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
5 1.007765.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
6 1.007764.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
7 1.007748.000.00.00.H42 Mức độ 4 Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
8 1.007763.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
9 1.007750.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
10 1.010006.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
11 1.010007.000.00.00.H42 Mức độ 4 Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và công sở
12 1.009987.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
13 1.009982.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
14 1.009988.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng
15 1.009928.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, III Sở Xây dựng Hoạt động xây dựng