CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2454 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
31 DL-17 Mức độ 4 2. Thay đổi công suất sử dụng Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
32 DL-18 Mức độ 4 3. Cấp điện lại theo khách hàng yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
33 DL-19 Mức độ 4 4.1 Kiểm tra Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
34 DL-20 Mức độ 4 4.2 Kiểm định Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
35 DL-10 Mức độ 3 1. Thay đổi chủ thể HĐMBĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
36 DL-11 Mức độ 3 2. Thay đổi thông tin Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
37 DL-12 Mức độ 3 3. Thay đổi mục đích sử dụng điện Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
38 DL-19* Mức độ 3 4. Kiểm tra/kiểm định thiết bị đo đếm Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
39 DL-13 Mức độ 3 4. Thay đổi định mức sử dụng điện Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
40 DL-14 Mức độ 3 5. Gia hạn HĐMBĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
41 DL-15 Mức độ 3 6. Chấm dứt HĐMBĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
42 2.001178.000.00.00.H42 Mức độ 4 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
43 2.001194.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp lại thẻ căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
44 2.000200.000.00.00.H42 Mức độ 3 Cấp thẻ căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân
45 2.001195.000.00.00.H42 Mức độ 3 Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an tỉnh Công an tỉnh Cấp, quản lý căn cước công dân