CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2454 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
16 1.008027.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch khác
17 1.008029.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch khác
18 1.008028.000.00.00.H42 Mức độ 4 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch khác
19 2.002283.000.00.00.H42 Mức độ 4 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
20 DL-01 Mức độ 4 1. Cấp điện sinh hoạt Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
21 DL-02 Mức độ 4 2. Cấp điện sinh hoạt dùng chung công tơ; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
22 DL-04 Mức độ 4 4. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất < 40kW Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
23 DL-05 Mức độ 4 5. Cấp điện ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
24 DL-06 Mức độ 4 6. Cấp điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
25 DL-01-TTHCC Mức độ 4 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp - Tiếp nhận tại TTPVHCC tỉnh Ninh Bình Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
26 DL-03 Mức độ 3 3. Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
27 DL-07 Mức độ 3 1. Cấp điện sinh hoạt trung áp Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
28 DL-08 Mức độ 3 2. Cấp điện ngoài sinh hoạt trung áp Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
29 DL-09 Mức độ 3 3. Cấp điện mua buôn điện Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
30 DL-16 Mức độ 4 1. Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ