CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 3152 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
16 1.001598.000.00.00.H42 Toàn trình Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
17 1.001646.000.00.00.H42 Toàn trình Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Bảo hiểm Xã hội Giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
18 2.000427.000.00.00.H42 Một phần Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Sở Công Thương Dầu khí
19 2.000433.000.00.00.H42 Một phần Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3 Sở Công Thương Dầu khí
20 2.000453.000.00.00.H42 Một phần Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000 m3 Sở Công Thương Dầu khí
21 1.001455.000.00.00.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
22 1.004580.000.00.00.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
23 1.004551.000.00.00.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
24 1.004503.000.00.00.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
25 1.004572.000.00.00.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
26 1.008027.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch khác
27 1.008029.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch khác
28 1.008028.000.00.00.H42 Toàn trình Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch khác
29 2.002283.000.00.00.H42 Toàn trình Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
30 DL-01 Toàn trình 1. Cấp điện sinh hoạt Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)