CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 26 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.001455.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
2 1.004580.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
3 1.004551.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
4 1.004503.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
5 1.004572.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch Du lịch khác
6 2.001628.H42 Toàn trình Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Du lịch Lữ hành
7 1.001837.H42 Toàn trình Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch Lữ hành
8 1.003490.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Du lịch Lữ hành
9 1.004528.H42 Toàn trình Thủ tục công nhận điểm du lịch Sở Du lịch Lữ hành
10 1.004605.H42 Toàn trình Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Du lịch Lữ hành
11 1.003717.H42 Toàn trình Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch Lữ hành
12 1.003240.H42 Toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện* Sở Du lịch Lữ hành
13 2.001616.H42 Toàn trình Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Du lịch Lữ hành
14 1.003275.H42 Toàn trình Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ. Sở Du lịch Lữ hành
15 1.004614.H42 Toàn trình Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Du lịch Lữ hành