Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 491 491 487 0 100 %
Dược phẩm 315 315 313 0 100 %
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 79 79 79 0 100 %
Y tế Dự phòng 12 12 7 0 100 %