Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Gia Tường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 1518 1518 1518 0 100 %
Chứng thực 379 379 124 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 153 153 97 0 100 %
Bảo trợ xã hội 125 125 125 0 100 %
Người có công 23 23 23 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 23 23 23 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %