Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Từ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1839 1839 492 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 441 441 260 0 100 %
Bảo trợ xã hội 112 112 112 0 100 %
Người có công 22 22 22 0 100 %