Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1758 1758 687 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 282 282 205 0 100 %
Bảo trợ xã hội 158 158 158 0 100 %
Văn hóa cơ sở 16 16 16 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 2 2 2 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %