Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ninh An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 517 517 291 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 151 151 73 0 100 %
Bảo trợ xã hội 76 76 76 0 100 %
Người có công 3 3 3 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %