Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1352 1352 216 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 264 264 105 0 100 %
Bảo trợ xã hội 92 92 92 0 100 %
Người có công 39 39 39 0 100 %