Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1779 1779 233 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 453 453 157 0 100 %
Bảo trợ xã hội 151 151 151 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Đất đai 1 1 0 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %