Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Gia Thanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1538 1538 138 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 374 374 65 0 100 %
Bảo trợ xã hội 98 98 98 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %