Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Thiện

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1636 1636 125 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 167 167 44 0 100 %
Bảo trợ xã hội 105 105 105 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %