Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 587 587 583 0 100 %
Dược phẩm 486 486 482 0 100 %
Mỹ phẩm 31 31 31 0 100 %