Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 639 639 633 0 100 %
Dược phẩm 486 486 482 0 100 %
Mỹ phẩm 31 31 31 0 100 %
Y tế Dự phòng 20 20 10 0 100 %
Tổ chức cán bộ (Y tế) 1 1 1 0 100 %