Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 26131 26131 22 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 138 138 134 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 15 15 15 0 100 %
An toàn thực phẩm 10 10 10 0 100 %
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 6 6 3 0 100 %
Điện 3 3 3 0 100 %
Hóa chất 1 1 1 0 100 %
Kinh doanh khí 1 1 1 0 100 %
Thương mại quốc tế 1 1 1 0 100 %